برای اتصال‌دهی لوله‌های دوجداره همانند اتصال تک‌جداره پس از تنظیم ارتفاع لوله و فاصله آن از کف منهول، محل دقیق اتصال لوله به منهول را پیدا کرده و سپس بر روی دیواره منهول پلی‌اتیلن با گردبر و یا اره یک سوراخ با قطر 1 سانتیمتر بیشتر ایجادکرده، اطراف سوراخ را کاملا براده‌برداری می‌نماییم.

ویدئو نحوه اتصال کوپلر به منهول video icon                                برش را انجام می‌دهیم و پس از نصب اورینگ آب‌بندی، کوپلر را به منهول پلی‌اتیلن متصل می‌نماییم.


پس از اتصال کوپلر به منهول پلی‌اتیلن، آن را در محل خود جایگذاری و ثابت کرده و سپس لوله دوجداره را به کوپلر متصل می‌کنیم.