ماده اولیه مورد استفاده: پلی‌اتیلن گرید 3840 (MDPE 3840UA)

محل تولید مواد اولیه: پتروشیمی تبریز

خواص: قابل بازیافت، مقاومت بالا به دلیل فشردگی زنجیره‌های پلیمری، ماندگاری بالا در برابر اکثر مواد شیمیایی، حاوی افزودنی‌های ضد پرتو فرابنفش

ردیف

مشخصه

استاندارد

شرایط آزمون

مقدار

1

چگالی

ISIRI 7090-1

-

0.936-0.940 gr/10min

2

فشار حلقوی

EN 14982

-

بیشتر از 2KPa

3

استحکام ضربه

EN 12061

1 Kg, 2.5m, 23°C

بدون تغییر شکل یا آسیب

4

استحکام پله

ISIRI 12027

بار 2KN

تغییر شکل کوچکتر یا مساوی 10 میلیمتر تحت بار

5

شاخص جریان مذاب MFR

ISO 1133-1

2.16 Kg, 190°C

3.6-4.5 gr/10min

6

مقاومت در برابر اکسایش

ISIRI 7186-6

200°C

بیشتر از 10 دقیقه