Search

کاتالوگ و بروشورها

شما می‌توانید در این قسمت کلیه فایل‌ها، بروشورها و کاتالوگ‌های مرتبط با محصولات پلیمر روشان را دانلود کنید.

فایل‌های مرتبط با منهول‌ها

دفترچه راهنمای نصب منهول های پلی اتیلنی

کاتالوگ منهول پلی اتیلنی

فایل‌های مرتبط با باکس‌های نگهداری گوساله

کاتالوگ باکس نگهداری گوساله

فایل‌های مرتبط با استانداردها

استاندارد isiri 11436 

isiri 14148 استاندارد ملی منهول پلی اتیلنی