Search
نام دسته: پلیمر
تست پایداری حرارتی

تست پایداری حرارتی ( OIT )

از پارامترهای بسیار مهم در تبیین کارایی مواد و قطعات پلیمری، زمان اکسیداسیون القایی است. تست پایداری حرارتی (OIT) یک اندازه‌گیری کیفی درجه پایداری

بیشتر بخوانید
شاخص جریان مذاب

شاخص جریان مذاب (MFR )

سرعت جریان مذاب (MFR) ساده ترین روش استاندارد برای تعیین و مقایسه رفتار مذاب گونه های مختلف پلیمرهای گرمانرم است. هرچه MFR یک نمونه

بیشتر بخوانید